Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Po tom ako ste si nás vybrali za dodávateľa Vášho nového výťahu pristúpime k samotnej realizácii diela. Ako vidíme aj na priľahlom obrázku dodávka výťahu realizujeme kamiónovou dopravou priamo z výrobnej fabriky až na miesto určenia.

 Po dodávke materiálu tento vyložíme a uskladníme na vopred dohodnuté miesto ( sklad ).

Akonáhle uskladníme materiál, montážny technik sa oboznámi s pracoviskom a začíname zameriavať dverné otvory, šachtu, naznačíme si osi kabíny a dvier.

Po zameraní pokračujeme montážou konzol na uchytenie vodítok a hydraulického piestu presne podľa dodanej výkresovej dokumentácie. Dbáme na to, aby boli konzoly riadne upevnené z dôvodu značného mechanického namáhania počas prevádzky výťahu.

Po namontovaní vodiacich častí a piestu pokračujeme montážou rámu kabíny a potrebnej elektroinštalácie. V našom prípade je strojovňa (hydrobox) umiestnený vedľa šachty bez nutnosti samostatnej strojovne a preto hovoríme o bezstrojovňovom výťahu.

Na rám následne montujeme podlahu kabíny. Tejto fáze montáže hovoríme, že výťah je na plošine a až keď je výťah v tomto štádiu montáže, presne určíme pozíciu šachtových dverí.

Šachtové dvere sme osadili, pokračujeme s prácami v šachte, pričom je možné zároveň začať aj s vyspravením ostení a prahov šachtových dverí.

V šachte nám práce pokračujú finálnymi úpravami elektroinštalácie, konštrukčných častí v priehlbni a hlave šachty, revíznej jazdy na kabíne výťahu, montážou osvetlenia šachty, rebríka do priehlbne a montážou zásuvky a vypínača osvetlenia šachty.

Výťah v takomto stave je pripravený na takzvané posúdenie zhody, ktoré zabezpečuje oprávnená osoba, preto sme požiadali pracovníka TUV SUD Slovakia o jej vykonanie. Až po úradnej skúške výťahu a následnom vydaní príslušného certifikátu a inšpekčnej správy odlepíme nálepku zakrývajúcu označenie CE.

Po finálnej úprave nástupiska šachty z pohľadu stavby je dobré aby sme odstránili ochrannú fóliu zo zárubní dverí ako aj celej kabíny.

V tomto štádiu nás čaká už len vyčistenie kabíny a dverí výťahu a výťah je pripravený na odovzdanie a bezpečné a dlhodobé užívanie v našom prípade súkromým majiteľom nehnuteľnosti.

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Napíšte nám Zavolajte nám