Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Po tom ako ste si nás vybrali za dodávateľa Vášho nového výťahu pristúpime k samotnej realizácii diela. Ako vidíme aj na priľahlom obrázku dodávka výťahu realizujeme kamiónovou dopravou priamo z výrobnej fabriky až na miesto určenia.

 Po dodávke materiálu tento vyložíme a uskladníme na vopred dohodnuté miesto ( sklad ).

Akonáhle uskladníme materiál, montážny technik sa oboznámi s pracoviskom a začíname zameriavať dverné otvory, šachtu, naznačíme si osi kabíny a dvier.

Po zameraní pokračujeme montážou konzol na uchytenie vodítok a hydraulického piestu presne podľa dodanej výkresovej dokumentácie. Dbáme na to, aby boli konzoly riadne upevnené z dôvodu značného mechanického namáhania počas prevádzky výťahu.

Po namontovaní vodiacich častí a piestu pokračujeme montážou rámu kabíny a potrebnej elektroinštalácie. V našom prípade je strojovňa (hydrobox) umiestnený vedľa šachty bez nutnosti samostatnej strojovne a preto hovoríme o bezstrojovňovom výťahu.

Na rám následne montujeme podlahu kabíny. Tejto fáze montáže hovoríme, že výťah je na plošine a až keď je výťah v tomto štádiu montáže, presne určíme pozíciu šachtových dverí.

Šachtové dvere sme osadili, pokračujeme s prácami v šachte, pričom je možné zároveň začať aj s vyspravením ostení a prahov šachtových dverí.

V šachte nám práce pokračujú finálnymi úpravami elektroinštalácie, konštrukčných častí v priehlbni a hlave šachty, revíznej jazdy na kabíne výťahu, montážou osvetlenia šachty, rebríka do priehlbne a montážou zásuvky a vypínača osvetlenia šachty.

Výťah v takomto stave je pripravený na takzvané posúdenie zhody, ktoré zabezpečuje oprávnená osoba, preto sme požiadali pracovníka TUV SUD Slovakia o jej vykonanie. Až po úradnej skúške výťahu a následnom vydaní príslušného certifikátu a inšpekčnej správy odlepíme nálepku zakrývajúcu označenie CE.

Po finálnej úprave nástupiska šachty z pohľadu stavby je dobré aby sme odstránili ochrannú fóliu zo zárubní dverí ako aj celej kabíny.

V tomto štádiu nás čaká už len vyčistenie kabíny a dverí výťahu a výťah je pripravený na odovzdanie a bezpečné a dlhodobé užívanie v našom prípade súkromým majiteľom nehnuteľnosti.

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Montáž hydraulického výťahu

Napíšte nám Zavolajte nám