Servis

Výťahy sú vyhradené technické zariadenia a preto je nutné ich servisovať a udržiavať v technickom stave podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.

Naša spoločnosť Vám takýto servis vie poskytnúť nielen pre nové výťahy, ale aj pre výťahy už používané. Preventívna servisná údržba znižuje možnosť porúch osobných či nákladných výťahov a tým prináša pokoj zákazníkom ako aj všetkým používateľom. Našim zákazníkom poskytujeme servis pracovníkmi so zodpovedajúcimi technickými znalosťami a vybavením, ktorí sú pravidelne školení.

Servisná činnosť pozostáva z týchto hlavných činností:

 • Pravidelná preventívna údržba výťahov
 • Odborné prehliadky
 • Odborné skúšky
 • Opravy výťahov
 • Vyslobodenie osôb uviaznutých vo výťahu
 • Čistenie výťahov, šácht a strojovní

 

Západné Slovensko

Bratislava, Trnava, Senica

Devätinova 54, 821 06 Bratislava
info@allevat.sk

Nahlasovanie porúch:

 • 0905 627 278

24 hod. stála služba:

 • 0905 662 425

Nitra

Štefan Szabo
Alexyho 14, 949 01 Nitra
duoliftslovensko@gmail.com

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0915 796 602

Nové Mesto nad Váhom

Miloš Madro
info@allevat.sk

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0902 541 041

 

Stredné Slovensko

Banská Bystrica

PROFI Výťahy s.r.o.
Ing. Pavol Lepieš
palo.lepies@profivytahy.sk
profivytahy@profivytahy.sk

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0948 424 883

Žilina

Jaroslav Kormanec
ekovytahy@gmail.com

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0903 364 573

 

 

Východné Slovensko

Košice

Ladislav Vrábel
Karpatská 3, 040 01 Košice
vrabelvytahy@gmail.com

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0905 491 421

Michalovce

Jozef Činčár
Výťahy Michalovce
Odbojárov 5, 071 01 Michalovce
vytahymi@gmail.com

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0903 230 489

Spišská Nová Ves

Jozef Chovanec
Muránska 56, 052 01 Spišská Nová Ves
vytahova.sluzba@gmail.com

Nahlasovanie porúch
+ 24 hod. stála služba:

 • 0905 625 065